NiVo’s Advies
next level management

Wij analyseren de mogelijkheden van de locatie. We spitten bestemmingsplannen door en kijken verder. We zijn creatief, realistisch en tactisch en zorgen ervoor dat wij het beste uit ‘een stuk grond’ of uit een gebouw halen. Wat kan wel en wat kan niet? We denken in kansen en kaderen de risico’s. Wat is de investering en wat zijn de revenuen? Wanneer een exit en wanneer een GO?

En als we een GO hebben, dan pakken we door! Quickscan Wet natuurbescherming, bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, de juiste partners selecteren (architect, aannemer, constructie) et cetera. Of het nu gaat om een reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure, of om een nieuwbouw- of transformatieproject, dat maakt niet uit!

Wij adviseren.
U beslist.
Wij regelen; van begin tot eind.

Niek Voskamp

NiVo’s Advies is het bedrijf van bouwkundig ingenieur Niek Voskamp. Zijn ervaring in het ontwikkel- en bouwmanagement zet hij in om ontwikkelaars, zorgexploitanten, aannemers, architecten en beleggers te adviseren over… eigenlijk alles!